Ανατολική Ρόδος - Ρόδος

Ανατολική Ρόδος
'Lindos (Rhodos)' - Ρόδος
'Lindos (Rhodos)' - Attribution: Francesco Sgroi

Η Ανατολική Ρόδος εκτείνεται από την πόλη έως το Πρασονήσι και χαρακτηρίζεται από το αρίστης ποιότητας οδικό της δίκτυο. Οι κυριότεροι προορισμοί είναι η Καλλιθέα, το Φαληράκι, τα Αφαντού, τα Κολύμπια, οι Επτά Πηγές, η Παναγία Τσαμπίκα, ο Αρχάγγελος, η ιστορική Λίνδος, το Γεννάδι και η Καταββία.